โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การชี้แจงทำความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ห้องประชุมฯ ของศาลากลางจังหวัดเชียงราย
อังคาร 19 กันยายน 2560

ประชาสัมพันธ์การชี้แจงทำความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ห้องประชุมฯ ของศาลากลางจังหวัดเชียงราย รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
อังคาร 19 กันยายน 2560

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี้ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองพระกริ่ง-เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น "ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60"
อังคาร 19 กันยายน 2560

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองพระกริ่ง-เหรียญ "พระพุทธโสธร"  รุ่น  "ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60" เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทุกจังหวัดทั่วประเทศ สามารถสั่งจองและโอนเงินสั่งจองเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตน (โรงพยาบาลรามาธิบดี)  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี้ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ที่ตั้งอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่
อังคาร 19 กันยายน 2560

โดยย้ายที่ทำการไปที่ ประชาสัมพันธ์ที่ตั้งอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่ เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ www.m-culture.go.th  ๑๗๖๕ สายด่วนวัฒนธรรม >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 321