โลโก้เว็บไซต์ คำถามที่พบบ่อย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คำถามที่พบบ่อยอยากทราบเว็บไซต์เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา คือเว็บอะไร?

ตอบ สามารถเข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://entrance.rmutl.ac.th/home/

 

อยากทราบข้อมูลตารางเรียน / ตารางสอน / ตารางการใช้ห้อง ดูได้จากที่ไหน?

ตอบ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ ระบบงานทะเบียนลิงค์ http://regis.chiangrai.rmutl.ac.th/RegInfo/ เมนูดาวน์โหลดเอกสาร

 

หากต้องการตรวจสอบ User ในการ Login เข้าใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยจะต้องทำอย่างไร?

ตอบ   การตรวจสอบ User แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. สำหรับบุคลากร ลิงค์ http://arit.rmutl.ac.th/Email/search_email_person.php

2. สำหรับนักศึกษา ลิงค์ http://arit.rmutl.ac.th/Email/search_email_student.php

 

หากไม่สามารถ Login เข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยได้ต้องทำอย่างไร?

ตอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานวิทยบริการ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ หรือโทร. 0-5372-3979 ต่อ 1141


ต้องการเชื่อมต่อระบบ @Internet-RMUTL ต้องทำอย่างไร?

ตอบ การเชื่อมต่อระบบ @Internet-RMUTL จะแยกออกเป็นแต่ละระบบปฏิบัติการ ดาวน์โหลดคู่มือการเชื่อมต่อ ในกรณีที่ทำตามคู่มือแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานวิทยบริการ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ หรือโทร. 0-5372-3979 ต่อ 1141