โลโก้เว็บไซต์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย


            วันนี้ 10 เมษายน 2560 เมื่อเวลา 13.00 น. คุณรัญชนา นำอิน หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังนโยบายแนวทางการบริหารงานฯ และมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
            ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย
            ภาพ : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย