โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกำเนิดวิทย์


โรงเรียนกำเนิดวิทย์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลทางการศึกษาจำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

  1. เจ้าหน้าที่งานบุคคล  1  ตำแหน่ง
  2. เจ้าหน้าที่บัญชี         2  ตำแหน่ง
  3. เจ้าหน้าที่พัสดุ         1  ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kvis.ac.th หรือ www.facebook.com/kwitofficial