โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว


    เช้าวันนี้ (31 มีนาคม 2560) เวลา 07.00 น. บุคลากร มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีต่อไป