โลโก้เว็บไซต์ พิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558


เช้าวันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 06.00 น. คณะอาจารย์ บุคลากรและบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยภาคเช้าเป็นการซ้อมใหญ่ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และภาคบ่ายจะเป็นการซ้อมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์