โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย เข้าพบสหกรณ์ประมงพาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย เข้าพบสหกรณ์ประมงพาน


วันที่ 13 มี.ค.60 เวลา 9.00น. รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย เข้าพบสหกรณ์ประมงพานเพื่อหารือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิล