โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เชียงรายพบปะผู้ประกอบการณ์เพาะเลี้ยงและแปรรูปปลานิล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เชียงรายพบปะผู้ประกอบการณ์เพาะเลี้ยงและแปรรูปปลานิล


วันที่ 12 มี.ค.60 เวลา 13.00-17.30น. รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ฯ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ เชียงรายพบปะผู้ประกอบการณ์เพาะเลี้ยงและแปรรูปปลานิล เพื่อหาโจทย์วิจัยร่วมกัน ณ สหกรณ์ประมงพาน