โลโก้เว็บไซต์ ประชุมการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ16 มี.ค.60 ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯจัดการประชุมการดำเนินงานภายใต้การปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(Re-profiling) และการดำเนินงานยุทธศาสตร์เกษตรและอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย