โลโก้เว็บไซต์ พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558


มทร.ล้านนา ชร.จัดงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ชร. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงรายให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวให้โอวาท แก่ว่าที่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี