โลโก้เว็บไซต์ การถ่ายทอดสด พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา ชร. วันที่ 12 มีนาคม 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การถ่ายทอดสด พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา ชร. วันที่ 12 มีนาคม 2560