โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเส้นทางสู่ชีวิตราชการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเส้นทางสู่ชีวิตราชการ


         ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเส้นทางสู่ชีวิตราชการ สำหรับนักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการ ผู้เข้าอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนแนวทางที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสอบต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่