โลโก้เว็บไซต์ โครงการ Young & Smart Accountants วันที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการ Young & Smart Accountants วันที่ 1


          เช้าวันนี้ (1 ก.พ. 60) สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)" เพื่อเตรียมความพร้อมและทักษะความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ และแนวทางสู่สายงานทางด้านบัญชี โดยได้รับเกียรติจากคุณแสงตะวัน อ่อนน่วม ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ต ออฟ โคราช จำกัด และ ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา เลขานุการคณะอนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยากรที่มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ชร.