โลโก้เว็บไซต์ นำเสนอเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล สำหรับการประมงและอุตสาหกรรมอาหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นำเสนอเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล สำหรับการประมงและอุตสาหกรรมอาหาร


          วันนี้ (27มกราคม 2560) เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำเสนอเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล สำหรับการประมงและอุตสาหกรรมอาหาร ให้แก่กลุ่มเกษตกรสหกรณ์ประมงอำเภอพาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับปลาน็อคน้ำและการขนส่งระยะไกล โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และมีดร.รัตนาพร นรรัตน์ Prof Dr.Kiyoshi Yoshikawa และคณะทำงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สหกรณ์การประมง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย