โลโก้เว็บไซต์ มอบของขวัญแก่ทีมนักศึกษาแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มอบของขวัญแก่ทีมนักศึกษาแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ


บ่ายวันนี้ (26 มกราคม 60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ชร. ได้มอบของขวัญแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงษ์ กุลมะโฮง นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ, นางสาวพฤกษ์ จันทร์เพ็ญ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ, นายชวลิต ลือเดช นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประเภทโต้วาที(ภาษาอังกฤษ) ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายโดยมี Mr.Jon Christopher Oxford อาจารย์ธิษณา ศรัทธารัตน์ธนา เป็นผู้ควบคุมทีม