โลโก้เว็บไซต์ นศ. มทร.ล้านนา ชร. ชนะเลิศการประกวดโต้วาที(ภาษาอังกฤษ)การแข่งขันทักษะทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ. มทร.ล้านนา ชร. ชนะเลิศการประกวดโต้วาที(ภาษาอังกฤษ)การแข่งขันทักษะทางวิชาการ


          ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประเภทโต้วาที(ภาษาอังกฤษ) วันนี้ (24 มกราคม 2560) ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย  นายณัฐพงษ์ กุลมะโฮง นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ, นางสาวพฤกษ์ จันทร์เพ็ญ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ , นายชวลิต ลือเดช นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี Mr.Jon Christopher Oxford อาจารย์ธิษณา ศรัทธารัตน์ธนา เป็นผู้ควบคุม และมีนายเมทิน ปาริมา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ เป็นผู้ช่วยซ้อมการโต้วาที