โลโก้เว็บไซต์ ประกาศขยายเวลารับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศขยายเวลารับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล


         ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลาเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน)  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล สามารถดาวน์โหลดเอกสาได้ที่นี่