โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา
กำหนดการสอบวันที่ 25 ตุลาคม 2559 (ประกาศ)


>>>เอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ