โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการ START UP2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการ START UP2


           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สสว., SME Bank, UBI และ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up” ปี 2559 ระดับแผนธุรกิจ ในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ซึ่งโครงการนี้สืบเนื่องมาจากการจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up ปี 2559 ในระดับธุรกิจเบื้องต้น ที่ได้คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมให้เหลือเพียง 127 ราย ที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมผ่านเกณฑ์ เพื่อเข้ารับการอบรมในรอบนี้ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายๆท่านจาก มทร.ล้านนา เชียงราย ที่ให้ความรู้ทางด้านแผนธุรกิจ