โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลสอบคัดเลือก อาจารย์สาขาบัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศผลสอบคัดเลือก อาจารย์สาขาบัญชี


   ตามประการมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจฯ บัดนี้กระบวนการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
จึงของประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คือ        
    1.นางสาวจรัสศรี  โนมี
โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติราชการ ในวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น.


>>>เอกสารการประกาศผล