โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก อาจารย์สาขาบัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก อาจารย์สาขาบัญชี


ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจฯ    
บัดนี้ได้เสร็จสิ้นการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สอบ
เสร็จสิ้นแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

ดังบัญชีรายละเอียดแนบนี้