โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการขับเคลื่อนตลาดแรงงานสู่ยุค4.0
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง“การขับเคลื่อนตลาดแรงงานสู่ยุค Thailand.4.0” ณ ห้องประชุม สีป้อ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนตลาด... >> อ่านต่อ


ประชุมวิเคราะห์โจทย์ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2560

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2560) เมื่อเวลา 08.00 น. มทร.ล้านนา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดกิจกรรมประชุมวิเคราะห์โจทย์ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย หมื่นสมบัติ ปลัดอำเภอพาน เป็นประธานเปิดโครงการฯ และท่านวิทยากร ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอ... >> อ่านต่อ


สภากาแฟ มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 2/2560
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560

           วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 7.00 น. มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟ มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 2/2560 ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางในการพบปะพุดคุยระหว่างหน่วยงาน สร้างความเข้าใจอันดีและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาล... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560

สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)" ในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมและทักษะความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ และแนวทางสู่สายงานทางด้านบัญชี โดยได้รับเกียรติจากคุณแสงตะวัน อ่อนน่วม ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ต ออฟ โคราช จำกัด, ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา เลขานุการคณะอนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะอนุกรรมการ
พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560

บ่ายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 งานทรัพยากรมนุษย์ มทร.ล้านนา ชร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสรุปผลการร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรสายวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ชร. >> อ่านต่อ


โครงการ Young & Smart Accountants วันที่ 1
พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560

          เช้าวันนี้ (1 ก.พ. 60) สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)" เพื่อเตรียมความพร้อมและทักษะความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ และแนวทางสู่สายงานทางด้านบัญชี โดยได้รับเกียรติจากคุณแสงตะวัน อ่อนน่วม ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ต ออฟ โคราช จำกัด และ ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา เลขานุก... >> อ่านต่อ


ประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอพาน ครั้งที่ 2/2560
พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560

          วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 8.30 น. นางรัญชนา นำอิน หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.)และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 2/2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อรับมอบนโยบายและหารือข้อรา... >> อ่านต่อ


ประชุม “รวมพลคน อสวท.” ประจำปี 2560
อังคาร 31 มกราคม 2560

          เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยนางสาววรินยา อุโมงค์ นำคณะตัวแทนชาวบ้านกลุ่มสมาชิก อสวท. บ้านโป่งแดง ตำบลทรายขาว อำเภอพานและบ้านห้วยส้านดอนจั๋น ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุม “รวมพลคน อสวท.” ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม –... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย
จันทร์ 30 มกราคม 2560

          วันนี้ (30 มกราคม 2560) เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2560 ประจำเดือนมกราคม 2560 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อรับมอ... >> อ่านต่อ


นำเสนอเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล สำหรับการประมงและอุตสาหกรรมอาหาร
ศุกร์ 27 มกราคม 2560

          วันนี้ (27มกราคม 2560) เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำเสนอเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล สำหรับการประมงและอุตสาหกรรมอาหาร ให้แก่กลุ่มเกษตกรสหกรณ์ประมงอำเภอพาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับปลาน็อคน้ำและการขนส่งระยะไกล โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และมีดร.รัตนาพร นรรัตน์ Prof Dr... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 44