โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทุน/วิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทุน/วิจัย

การนำเสนอข้อเสนอโครงการ“วิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ
พุธ 5 เมษายน 2560

วันนี้ (5 เมษายน 2560) เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุม การนำเสนอข้อเสนอโครงการ “วิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ” ภายใต้การสนับสนุนโครงการท้าทายไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยได้นำเสนอโครงการวิจัย อาทิ “การยกระดับการเลี้ยงปลานิล อ.พาน จงเชียงราย โดยใช้การบูรณาการศาสตร์” “การเพิ่มบริมาณออกซิเ... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ นายชวลิต ลือเดช
เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2560

          ขอแสดงความยินดีกับ นายชวลิต ลือเดช นักศึกษาสาขาวิชาระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับที่ 1 ในด้านสาขาวิชา Information Technology และ Information and Communication จากผู้สมัครสอบทั้งหมด 484 คน จากทั่วประเทศ โดยคัดเลือกผู้สมัครเข้ารอบสัมภาษณ์ 241 คน และผ่านการคัดเลือกทั้งหมด... >> อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2/2558
พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559

            นักศึกษาที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2/2558 ให้ติดต่อรายงานตัวที่ห้องพยาบาลพี่จิณณ์ณิชา อินยะพรม (พี่จอม) เพื่อติดต่อขอรับทุนดังกล่าว ภายในวันที่ 14 กันยายน 2559 ตามเวลาราชการ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ >> อ่านต่อมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATCF) เปิดรับใบสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2559-2560
อังคาร 14 มิถุนายน 2559

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATCF) เปิดรับใบสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2559-2560 นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมในการขอทุนได้ที่รายละเอี่ยด >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up” ปี 2559
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2559

งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up” ปี 2559 ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มาเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ นอกจากนนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงศ์ บางพาน ได้มาแนะนำโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบ... >> อ่านต่อ


สิงห์อาสาดูงานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เข้าศึกษาดูงานวิธีการทำเครื่องออกกำลังกาย ที่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการช่วยกันสร้างขึ้น ในโครงการกิจกรรม “สิงห์อาสา” เพื่อมอบเครื่องออกกำลังกายให้แก่โรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เปิดรับสมัครผู้ประกอบและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (start-up) ปี 2559
จันทร์ 2 พฤษภาคม 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เปิดรับสมัครผู้ประกอบและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (start-up) ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจ ซึ่งจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารับพัฒนาด้วยกระบวนการบ่มเพาะเชิงลึก โดยผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการตลาด สำหรับท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนแบบแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2559 ได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย หม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 17