โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุลคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว*********************************************************************** >> อ่านต่อ


ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายเรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...........................................................          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตราสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ >> อ่านต่อประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
พุธ 25 มกราคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายเรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2559

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ศุกร์ 23 ธันวาคม 2559

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559     บัดนี้หมดเขตรับสมัคร และคณะกรรมการได้พิจรณาคุณสมบัติของผู้เข้าสมัครแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามบัญชีแนบท้าย  โดยมีกำหนดการดังนี้  วันท... >> อ่านต่อ


ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ศุกร์ 9 ธันวาคม 2559

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ... >> อ่านต่อ


ประกาศขยายเวลารับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล
จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2559

         ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลาเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน)  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล สามารถดาวน์โหลดเอกสาได้ที่นี่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 31