โลโก้เว็บไซต์ RMUTL ช่อง@Youtube | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : RMUTL ช่อง@Youtube


การถ่ายทอดสด พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2559

การถ่ายทอดสด พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3