โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รับนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม)
ศุกร์ 21 เมษายน 2560

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี ประเภทรับตรง(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ สาขาที่เปิดรับสมัคร >> อ่านต่อ


ขออนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์
ศุกร์ 21 เมษายน 2560

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายด้วยการเดิน - วิ่ง  โดยนำรายได้จาการจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโ... >> อ่านต่อ


กรอกข้อมูลนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560
ศุกร์ 21 เมษายน 2560

 นักศึกษา ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2560 สามารถเข้ากรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาได้ที่ https://regis.rmutl.ac.th/student/login โดยใช้ User : รหัสนักศึกษา  (60xxxxxxxxx-x)          Password : หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้นักศึกษาสั่งพิมพ์ข้อมูล เพื่อนำมาส่งในวันรายงานตัว วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ****ตรวจสอบรหัสนักศึกษาได้ >> อ่านต่อ


กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 25601.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที่ 27ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป2.ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 20 - 23 เมษายน 2560  ตามวัน เวลา ที่เปิดให้บริการ >> อ่านต่อโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12
ศุกร์ 7 เมษายน 2560

              สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมห... >> อ่านต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกำเนิดวิทย์
ศุกร์ 7 เมษายน 2560

โรงเรียนกำเนิดวิทย์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลทางการศึกษาจำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติงานในการดูแลสุขภาพของประชาชนเมื่อเกิดปัญหาหมอกควัน
จันทร์ 3 เมษายน 2560

ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติงานในการดูแลสุขภาพของประชาชนเมื่อเกิดปัญหาหมอกควัน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 106