โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

อบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ที่ปรึกษาในโครงการ Star Up” ปี 2559
ศุกร์ 21 เมษายน 2560

    วันนี้ (21 เมษายน 2560) เวลา 9.00 น. กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ที่ปรึกษา ระดับผู้ประกอบการใหม่ ในโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Star Up” ปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากคุณจิรวุฒิ ชัยพันธ์ ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การกู้ยืมเงินจากสถาบันเพื่อนำมาประกอบธุรกิจ และคุณนิรันดร์ ชุมพลอนันต์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ ให้แก่อาจารยืและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า... >> อ่านต่อ


รดน้ำดำหัวนายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560

    วันนี้ (20 เมษายน 2560) เวลา 14.30 น. อาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้ารดน้ำดำหัวนางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อกล่าวขอสูมาคารวะและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อเป็นการรักษา สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงานที่มีมาแต่ดังเดิม ณ บ้านนายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 25601.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที่ 27ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป2.ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 20 - 23 เมษายน 2560  ตามวัน เวลา ที่เปิดให้บริการ >> อ่านต่อ


ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย สาขาพาน จังหวัดเชียงราย เข้ารดน้ำดำหัว
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560

    วันนี้ (20 เมษายน 2560 ) เวลา 13.00 น. ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย สาขาพาน จังหวัดเชียงราย เข้ารดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เนื่องในเทศกาลวันสงกานต์ ณ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


ประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส 2560
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560

        ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เชียงราย ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะฯ และสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ในเช้าวันนี้ (20 เมษายน 2560) เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 ณ ลานธรรม พระเจ้าทันใจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี, อาจารย์วิทูรย์ ส่องแสง อดีตผู้อำนวยกองบริหารทรัพยากรเชียงราย, อาจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย และอาจารย์ผู้อาวุโส เพื่อรดน้ำดำหัวและแสดงความกตัญญู กตเวทิตา ต่อผู้มีพระคุณเป็นจำนวนมาก อีกทั... >> อ่านต่อ


พิธีดำหัวอธิการและอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560
พุธ 19 เมษายน 2560

    วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 คณะผู้บริหาร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีดำหัวอธิการและอาจารย์อาวุโส ตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติมาช้านาน โดยได้กล่าวขอสูมาคารวะและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมือง ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมงานสภากาแฟ อำเภอพาน ครั้งที่ 6
พุธ 19 เมษายน 2560

    วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ตัวแทนบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย นำโดย นางสาววรินยา อุโมงค์ นางสาวธีราพร ราชคมน์ และนางจันทร์เพ็ญ สุวรรณ์ เข้าร่วมงานสภากาแฟ อำเภอพาน ครั้งที่ 6 ณ สำนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาพาน เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีท่านภัทรวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นประธานในการจัดงานสภากาแฟ ในครั้งนี้ และหน่วยงานราชการที่มาร่วมประกอบไปด้วย สาธารณสุขอ.พาน โรงพยาบาลพาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานภาครัฐในอำเภอพานทุกภาคส่วน >> อ่านต่อ


พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560
อังคาร 18 เมษายน 2560

    วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และภริยา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย
จันทร์ 10 เมษายน 2560

            วันนี้ 10 เมษายน 2560 เมื่อเวลา 13.00 น. คุณรัญชนา นำอิน หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังนโยบายแนวทางการบริหารงานฯ และมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย     ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมกับ บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ “สิงห์ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชน”
อาทิตย์ 9 เมษายน 2560

        หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด  จัดโครงการ “สิงห์ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชน” ครั้งที่ ๗ โดยสร้างเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และสร้างเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านจะคือ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลห้วยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๖-๙ เมษายน ๒๕๖๐ และโครงการ “สิงห์ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชน” ครั้งที่ ๘ ณ โรงเรียนวัดสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ ๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ โดยนักศึกษาจะใช้เ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 191