โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จันทร์ 16 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                         พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ผู้สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                           พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ... >> อ่านต่อ


วิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมกับ บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ “สิงห์ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชน”
อังคาร 21 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

    หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ “สิงห์ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชน” ครั้งที่ ๗ โดยสร้างเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และสร้างเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านจะคือ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลห้วยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๖-๙ เมษายน ๒๕๖๐ และโครงการ “สิงห์ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชน” ครั้งที่ ๘ ณ โรงเรียนวัดสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ ๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ โดยนักศึกษาจะใช้เวลาว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชร.นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการ Tech startup รอบที่ 4
อังคาร 21 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวานนี้ 21 มี.ค.2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ สมไชยวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ พรมมี อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า, อาจารย์หิรัญกฤษฎิ์ โลตุรัตน์, อาจารย์นุรักษ์ ไชยศรี และอาจารย์ณัฐพล อุ่นยัง อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการ Tech startup รอบที่ 4 (คัดเลือก 40 ทีม)  ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ชั้น 24 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมทร.ล้านนา เชียงราย ได้ผ่านเข้ารอบการแข่งขันทั้งหมด จำนวน 3 ทีม ได้แก่ 1. ทีม  A060 Water detector  2. ทีม  A064 Fresh Buy และ 3. ทีม A120... >> อ่านต่อ


Tech Startup Club
อังคาร 21 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวานนี้ (21 มีนาคม 2560) มทร.ล้านนา ชร. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ดีป้า” จัดโครงการ Tech Startup Club เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับน้องๆนักศึกษา ได้ศึกษาถึงวิธีคิด วิธีการทำงานในแบบของสตาร์ทอัพ อะไรบ้างที่ช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถดำรงอยู่ และดำเนินต่อไปได้ และอะไรคือสิ่งที่ควรฉุกคิดทุกครั้งก่อนที่จะลงมือร่างแผนการทำธุรกิจ  ณ ห้อง innovation ชั้น 6 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จังหวัดเชียงราย  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณรงค์ เมตไตรพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคคอม... >> อ่านต่อ


นศ.มทร.ล้านนา ชร. ตัวแทนยุวชน เชียงราย ส่งผลงานเข้าประกวดยุวชนประชาธิปไตย
จันทร์ 20 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรางวัล

    นายอนุพล จุมพลาศรี นักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ตัวแทนยุวชนฯ จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 และส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 15 ปี ยุวชนประชาธิปไตย ได้รับรางวัลชนะเลิศขวัญใจมหาชน ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่ ในระหว่างวันที่ 15-24 มีนาคม 2560 >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
อาทิตย์ 19 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

บุคลากรมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE SYTEM) สำหรับเลขาการคณะกรรมกาประเมินคุณภาพภายใน ระหว่ารงวันที่ 19-20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 347