โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรง รอบ3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรง รอบ3

ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย


ระยะเวลา : 3 เมษายน 2560 - 1 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการ

กำหนดการการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร