โลโก้เว็บไซต์ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา

พุธ 1 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย


ระยะเวลา : 23 มีนาคม 2560 - 23 มีนาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี