โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม

สภากาแฟ สาขาศิลปศาสตร์
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 - อังคาร 9 พฤษภาคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : สาขาศิลปศาสตร์
>> อ่านต่อ


สภากาแฟ กองการศึกษาเชียงราย
อังคาร 4 เมษายน 2560 - อังคาร 4 เมษายน 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาเชียงราย
>> อ่านต่อ


พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560 - พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
เสาร์ 11 มีนาคม 2560 - อาทิตย์ 12 มีนาคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
>> อ่านต่อ


สภากาแฟ คณะวิศวกรรมไฟฟ้า
อังคาร 7 มีนาคม 2560 - อังคาร 7 มีนาคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมไฟฟ้า
>> อ่านต่อ


พิธีไหว้สาพระวิษณุกรรม
พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2560 - พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2560

สถานที่ : ลานพระวิษณุกรรม
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงราย
>> อ่านต่อ


กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ จตุรมิตร นัดที่ 4 มฟล.VS มทร.ชร.
พุธ 1 มีนาคม 2560 - พุธ 1 มีนาคม 2560

สถานที่ : สนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


ประกาศถอนชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระค่าลงทะเบียน/ ไม่รักษาสภาพ/ไม่ลาพัก ตามระยะเวลาที่กำหนด
ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 - ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย
ประกาศถอนชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระค่าลงทะเบียน/ ไม่รักษาสภาพ/ไม่ลาพัก ตามระยะเวลาที่กำหนดภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 >> อ่านต่อ


ราชมงคล เดินเทิดพระเกียรติ 2560
อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 - อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
>> อ่านต่อ


กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 - อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : คณะบริหารฯ และ โรงยิมเนเซียม
ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
>> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 32